Hồ Chí Minh: 0918.325.086     -     Hà Nội: 0911.527.086     -     Hotline: 0918.132.458
Ngôn ngữ : Tiếng Anh Tiếng Việt
Tin tức

hội nghị truyền hình

Với VCPlayer bạn có thể xem video cuộc họp được ghi lại. Ngoài ra, bạn có thể chuyển đổi định dạng video để dễ dàng phát lại qua các phầm mềm thông dụng khác.
Polycom EagleEye Director camera thay đổi bộ mặt của truyền thông video nhóm bằng cách tự động định vị người nói, bất kể vị trí của họ hoặc số lượng người.
Phần mềm hội nghị truyền hình miễn phí dành cho iOS, Android, Mac và Windows _ AVer EZMeetup. Giao diện người dùng đơn giản, chia sẻ nội dung hiệu quả.
Custom loading...
hotline