Hồ Chí Minh: 0918.325.086     -     Hà Nội: 0911.527.086     -     Hotline: 0918.132.458
Ngôn ngữ : Tiếng Anh Tiếng Việt

Thiết bị điều khiển phòng họp

(10)
Thiết bị Maxhub Podium hỗ trợ phục vụ các công tác trình bày, ghi chú khi diễn thuyết, giúp tăng độ chuyên nghiệp và hiệu quả cho cuộc họp, đem đến trải nghiệm tuyệt vời cho người xem.
Custom loading...
hotline