Hồ Chí Minh: 028.7107.7099 - 0918.325.086     -     Hà Nội: 024.7107.9599 - 0911.527.086     -     Hotline: 1900.633.485
Ngôn ngữ : Tiếng Anh Tiếng Việt
Tin tức

Màn hình ghép

Phòng điều khiển sử dụng nhiều biểu đồ đồng thời để hiển thị dữ liệu một cách hợp lý và sau đó họ cần một bức màn hình ghép lớn để hiển thị các trang tổng quan đó và cho phép các nhà khai thác và nhân viên chuyển đổi giữa chúng để thuận tiện theo dõi.
Custom loading...
hotline