Hồ Chí Minh: 0918.325.086     -     Hà Nội: 0911.527.086     -     Hotline: 0918.132.458
Ngôn ngữ : Tiếng Anh Tiếng Việt
Tin tức

Màn hình ghép

Với thị trường trường màn hình ghép đa dạng hiện nay, người dùng sẽ có nhiều sự lựa chọn cùng nhiều mẫu mã, và giá cả. Bài viết so sánh sau sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn giữa màn hình ghép mới với truyền thống.
Phòng điều khiển sử dụng nhiều biểu đồ đồng thời để hiển thị dữ liệu một cách hợp lý và sau đó họ cần một bức màn hình ghép lớn để hiển thị các trang tổng quan đó và cho phép các nhà khai thác và nhân viên chuyển đổi giữa chúng để thuận tiện theo dõi.
Custom loading...
hotline